[Czech] LTC Magdalena Dvorakova, Gender Advisor for International Military Staff at NATO

“Ženy v armádě byly, jsou a budou. Řešme, jak získat ty nejlepší muže a ženy.”

 

Podplukovnice Magdalena Dvořáková, Vzdušné síly Armády České republiky (VzS AČR), působí jako Genderová poradkyně Mezinárodního vojenského štábu na Hlavním velitelství NATO od října 2015. V roce 1998 byla přijata na Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, kde také absolvovala vojenskou základní službu. Po dokončení magisterského studia v roce 2004 nastoupila k VzS AČR. V letech 2004 až 2008 sloužila jako tisková mluvčí u 21. základně taktického letectva Čáslav. V roce 2006 byla vyslána jako důstojnice informačních operací Mezinárodní brigády – Střed v rámci zahraniční mise KFOR v Kosovu. Po návratu z mise byla převelena na Generální štáb AČR na pozici asistenta II. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR.

V letech 2008 až 2011 podplukovnice Dvořáková vykonávala pozici staršího důstojníka vojensko-politické sekce Vojenské kanceláře Prezidenta republiky. V roce 2010 působila jako tisková mluvčí českého kontingentu na zahraniční operaci KFOR v Kosovu. V roce 2011 nastoupila na funkci staršího důstojníka Kabinetu ministra obrany. Od roku 2014 do jejího nástupu na pozici genderové poradkyně Mezinárodního vojenského štábu na Hlavním velitelství NATO, sloužila jako pracovnice Oddělení komunikace s veřejností na Generálním štábu AČR.

V letech 2008 – 2015 byla podplukovnice Dvořáková delegována jako národní representantka AČR ve Výboru NATO pro genderovou perspektivu a zároveň členka Pracovní skupiny pro rovné zastoupení žen a mužů v AČR v rámci personální sekce Ministerstva obrany. Participovala na tvorbě prvních akčních plánů na implementaci rezoluce Rady Bezpečnosti OSN 1325 – Ženy, mír a bezpečnost, na ministerské a národní úrovni. První český Národní akční plán na implementaci rezoluce Rady Bezpečnosti OSN 1325 byl schválen Vládou ČR 9. ledna 2017.

 

Dodatečné zdroje:

Summary of the National Reports of NATO Member and Partner Nations to the NATO Committee on Gender Perspectives

Vláda ČR schválila 9. ledna 2017 Akční plán ČR k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 (2000)